μακροθυμία (makrothumia)

dalla stessa parola di μακροθύμως
TDNT - 4: 374,550
Numero Strong: G3115
sostantivo femminile

1) pazienza, persistenza, costanza, perseveranza
2) pazienza, indulgenza, lentezza a vendicare le offese

μακροθυμία: nom. sing.
μακροθυμίᾳ: dat. sing.
μακροθυμίαν: acc. sing.
μακροθυμίας: gen. sing.

costanza: 1
pazientare: 12
perseverare: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω