μακροθυμέω (makrothumeô)

dalla stessa parola di μακροθύμως
TDNT - 4: 374,550
Numero Strong: G3114
verbo

1) perseverare, non scoraggiarsi
   1a) perseverare pazientemente e coraggiosamente in sfortune e tribolazioni che durano
   1b) essere paziente sopportando offese e danni di altri
      1b1) essere mite e lento a vendicare
      1b2) essere perseverante, lento ad arrabbiarsi, lento a punire

μακροθυμεῖ: 3sing. att. pres. ind.
μακροθυμεῖτε: 2pl. att. pres. imptv.
μακροθυμήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
μακροθυμήσατε: 2pl. att. aor. imptv.
μακροθύμησον: 2sing. att. aor. imptv.
μακροθυμῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

aspettare con pazientare: 1
pazientare: 8
tardare: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω