μαντεύομαι (manteuomai)

da una parola derivata da μαίνομαι (con significato profeta, perché si pensava che delirasse a motivo dell'inspirazione)
Numero Strong: G3132
verbo

1) agire come veggente
   1a) dare un oracolo o profezia, divino

μαντευομένη: med. pres. ptc. nom. sing. femm.

fare indovinare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω