μαρανα-θα (marana-tha)

di origine aramaica (con significato "il nostro Dio è venuto")
TDNT - 4: 466,563
Numero Strong: G3134
interiezione

1) il nostro Signore viene o verrà, vieni Signore

θα, μαρανα: inter.

marana: 1
tha: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω