μαρτύρομαι (marturomai)

voce media da μάρτυς
TDNT - 4: 510,564
Numero Strong: G3143
verbo

1) citare un testimone, chiamare a testimoniare
   1a) appellarsi a Dio, dichiarare solennemente, protestare
2) scongiurare, implorare nel nome di Dio, esortare solennemente

μαρτύρομαι: 1sing. med. pres. ind.
μαρτυρόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
μαρτυρόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.

attestare: 1
dichiarare: 2
rendere testimoniare: 1
scongiurare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω