μαρτυρία (marturia)

da μάρτυς
TDNT - 4: 474,564
Numero Strong: G3141
sostantivo femminile

1) l'atto di testimoniare
   1a) l'ufficio dato ai profeti di testimoniare riguardo agli eventi futuri
2) quello che uno testimonia, testimonianza, deposizione davanti ad un giudice

μαρτυρία: nom. sing.
μαρτυρίαι: nom. pl.
μαρτυρίαν: acc. sing.
μαρτυρίας: gen. sing.

(+) testimoniare: 2
di testimoniare: 1
qualche testimoniare: 1
testimoniare: 32
uno testimoniare: 1
Totale: 37

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω