ματαιότης (mataiotês)

da μάταιος
TDNT - 4: 523,571
Numero Strong: G3153
sostantivo femminile

1) quello che è privo di verità ed appropriatezza, vanità
2) perversità, depravazione
3) fragilità, mancanza di vigore

ματαιότητι: dat. sing.
ματαιότητος: gen. sing.

vanità: 2
vuotare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω