μεγαλειότης (megaleiotês)

da μεγαλεῖον
TDNT - 4: 541,573
Numero Strong: G3168
sostantivo femminile

1) grandezza, magnificenza
   1a) della maestà di Dio
   1b) dello splendore visibile della maestà divina come visto nella trasfigurazione di Cristo

μεγαλειότητι: dat. sing.
μεγαλειότητος: gen. sing.

grandezza: 1
maestà: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω