μεγαλωσύνη (megalôsunê)

da μέγας
TDNT - 4: 544,573
Numero Strong: G3172
sostantivo femminile

1) maestà
   1a) della maestà di Dio

μεγαλωσύνη: nom. sing.
μεγαλωσύνης: gen. sing.

maestà: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω