μεθύσκομαι (methuskomai)

una forma prolungata (transitiva) di μεθύω
TDNT - 4: 545,*
Numero Strong: G3182
verbo

1) inebriare, rendere ubriaco
2) ubriacarsi, diventare inebriato

μεθύσκεσθαι: pass. pres. inf.
μεθυσκόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.

ubriacare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω