μεθερμηνεύω (methermêneuô)

da μετά e ἑρμηνεύω
Numero Strong: G3177
verbo

1) tradurre nella lingua di una persona con cui si desidera comunicare, interpretare

μεθερμηνεύεται: 3sing. pass. pres. ind.
μεθερμηνευόμενον: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.

essere significare: 1
tradurre: 7
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω