μεριμνάω (merimnaô)

da μέριμνα
TDNT - 4: 589,584
Numero Strong: G3309
verbo

1) essere ansioso
   1a) essere agitato a causa di problemi
2) curarsi di, pensare a (una cosa)
   2a) cercare di promuovere gli interessi di qualcuno
   2b) curare o provvedere

μεριμνᾷ: 3sing. att. pres. ind.
μεριμνᾷς: 2sing. att. pres. ind.
μεριμνᾶτε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
μεριμνήσει: 3sing. att. fut. ind.
μεριμνήσητε: 2pl. att. aor. cong.
μεριμνῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
μεριμνῶσιν: 3pl. att. pres. cong.

affannare: 1
angustiare: 1
avere a cuore: 1
con suo preoccupare: 2
curare: 1
dare pensare: 4
essere ansietà: 1
essere in ansietà: 4
preoccupare: 2
preoccupare di: 2
tu affannare: 1
Totale: 20

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω