μερισμός (merismos)

da μερίζω
Numero Strong: G3311
sostantivo maschile

1) una divisione, suddivisione
   1a) distribuzione (di vari tipi)
2) una separazione
   2a) come divisione o separazione

μερισμοῖς: dat. pl.
μερισμοῦ: gen. sing.

con donare: 1
dividere: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω