μεταλαμβάνω (metalambanô)

da μετά e λαμβάνω
TDNT - 4: 10,495
Numero Strong: G3335
verbo

1) essere o essere fatto un partner
2) partecipare, prendere (qualsiasi) cibo
3) di una cosa, ottenere, trovare (tutto)

μεταλαβεῖν: att. aor. inf.
μεταλαβὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
μεταλαμβάνει: 3sing. att. pres. ind.
μεταλαμβάνειν: att. pres. inf.
μετελάμβανον: 3pl. att. impf. ind.

avere: 1
avere suo parte: 1
partecipare: 1
prendere: 3
ricevere: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω