μετανοέω (metanoeô)

da μετά e νοέω
TDNT - 4: 975,636
Numero Strong: G3340
verbo

1) cambiare la propria idea, cioè pentirsi
2) cambiare la propria idea per una migliore, correggere di cuore e con aborrimento i propri peccati passati

μετανοεῖν: att. pres. inf.
μετανοεῖτε: 2pl. att. pres. imptv.
μετανοῆσαι: att. aor. inf.
μετανοησάντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
μετανοήσατε: 2pl. att. aor. imptv.
μετανοήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
μετανοήσῃς: 2sing. att. aor. cong.
μετανόησον: 2sing. att. aor. imptv.
μετανοήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
μετανοήσωσιν: 3pl. att. aor. cong.
μετανοῆτε: 2pl. att. pres. cong.
μετανοοῦντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
μετανοῶ: 1sing. att. pres. ind.
μετανοῶσιν: 3pl. att. pres. cong.
μετενόησαν: 3pl. att. aor. ind.

esso ravvedere: 2
pentire: 2
ravvedere: 30
Totale: 34

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω