μετασχηματίζω (metaschêmatizô)

da μετά ed una parola derivata da σχῆμα
TDNT - 7: 957,1129
Numero Strong: G3345
verbo

1) cambiare l'aspetto di, trasformare

μετασχηματίζεται: 3sing. med. pres. ind.
μετασχηματιζόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
μετασχηματίζονται: 3pl. med. pres. ind.
μετασχηματίσει: 3sing. att. fut. ind.
μετεσχημάτισα: 1sing. att. aor. ind.

applicare: 1
trasformare: 1
travestire: 3
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω