μετριοπαθέω (metriopatheô)

da una parola composta dalla radice di μετρίως e πάθος
TDNT - 5: 938,798
Numero Strong: G3356
verbo

1) essere influenzato moderatamente o in una misura dovuta
2) mantenere moderazione nelle passioni, soprattutto rabbia o dolore
   2a) di uno che non è troppo disturbato dagli errori, difetti, peccati di altri, ma che li sopporta dolcemente

μετριοπαθεῖν: att. pres. inf.

compassionare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω