μηνύω (mênuô)

probabilmente dalla stessa radice di μασάομαι e μνάομαι (cioè mao, sforzare)
Numero Strong: G3377
verbo

1) dischiudere o rendere noto qualcosa di segreto
   1a) in senso forense, informare, rapportare
2) dichiarare, dire, rendere noto
3) indicare, intimare
   3a) di un insegnante

ἐμήνυσεν: 3sing. att. aor. ind.
μηνυθείσης: pass. aor. ptc. gen. sing. femm.
μηνύσαντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
μηνύσῃ: 3sing. att. aor. cong.

avvertire: 1
dichiarare: 1
fare denunciare: 1
riferire: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω