μιαίνω (miainô)

forse un verbo primario
TDNT - 4: 644,593
Numero Strong: G3392
verbo

1) tingere con un altro colore, macchiare
2) contaminare, inquinare, macchiare, sporcare
   2a) contaminare con peccati

μεμιαμμένοις: pass. pf. ptc. dat. pl. masc.
μεμίανται: 3sing. pass. pf. ind.
μιαίνουσιν: 3pl. att. pres. ind.
μιανθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.

contagiare: 1
contaminare: 3
essere impurità: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω