μισθός (misthos)

a quanto pare una parola primaria
TDNT - 4: 695,599
Numero Strong: G3408
sostantivo maschile

1) denaro pagato per un lavoro
   1a) salario, paga
2) ricompensa: usato per il frutto che risulta naturalmente da fatica e sforzi
   2a) in tutti e due i sensi, ricompense e punizioni
   2b) delle ricompense che Dio dà, o darà, sugli atti e sforzi buoni
   2c) di punizioni

μισθὸν: acc. sing.
μισθός, μισθὸς: nom. sing.
μισθοῦ: gen. sing.

pagare: 1
per lucro: 1
premiare: 12
proprio: 1
ricompensare: 6
salariare: 6
uno ricompensare: 1
uno salariare: 1
Totale: 29

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω