μισθαποδότης (misthapodotês)

da μισθόομαι e ἀποδίδωμι
TDNT - 4: 695,599
Numero Strong: G3406
sostantivo maschile

1) uno che paga salari, che dà ricompense

μισθαποδότης: nom. sing.

(+γίνομαι) ricompensare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω