μισθωτός (misthôtos)

da μισθόομαι
TDNT - 4: 695,599
Numero Strong: G3411
aggettivo

1) uno noleggiato, un mercenario

μισθωτός, μισθωτὸς: nom. sing. masc.
μισθωτῶν: gen. pl. masc.

mercenario: 2
operare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω