μνάομαι (mnaomai)

voce media di una parola derivata da μένω o forse della radice di μασάομαι (tramite l'idea di essere fisso o afferrato nella mente)
Numero Strong: G3415
verbo

1) ricordare
   1a) essere ricordato, ricordare a sé stesso, ricordarsi
   1b) venire in mente, essere ricordato, essere un ricordo
   1c) ricordare una cosa
   1d) badare

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω