μνᾶ (mna)

di origine latina
Numero Strong: G3414
sostantivo femminile

mina
1) nell'AT, un peso di 300 sicli era una libbra
2) nel NT, unità di peso e di denaro corrispondente a 100 dracme; un talento era 100 libbre, e una libbra 300 grammi

μνᾶ: nom. sing.
μνᾶν: acc. sing.
μνᾶς: acc. pl.

mina: 8
ne: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω