μνημονεύω (mnêmoneuô)

da una parola derivata da μνήμη
TDNT - 4: 682,596
Numero Strong: G3421
verbo

1) badare a, ricordare, rammentare
   1a) pensare di e simpatizzare con una persona o cosa
   1b) tenere presente, tenere in mente
2) fare menzione di

ἐμνημόνευον: 3pl. att. impf. ind.
ἐμνημόνευσεν: 3sing. att. aor. ind.
μνημόνευε: 2sing. att. pres. imptv.
μνημονεύει: 3sing. att. pres. ind.
μνημονεύειν: att. pres. inf.
μνημονεύετε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
μνημονεύετέ: 2pl. att. pres. imptv.
μνημονεύητε: 2pl. att. pres. cong.
μνημονεύοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
μνημονεύωμεν: 1pl. att. pres. cong.

avere a cuore: 1
fare menzionare: 1
ricordare: 18
ricordare di: 1
Totale: 21

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω