μνηστεύομαι (mnêsteuomai)

da una parola derivata da μνάομαι
Numero Strong: G3423
verbo

1) corteggiare una donna e chiederla in matrimonio
2) essere promesso in matrimonio, fidanzato

ἐμνηστευμένῃ: pass. pf. ptc. dat. sing. femm.
ἐμνηστευμένην: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
μνηστευθείσης: pass. aor. ptc. gen. sing. femm.

(+) sposare: 1
fidanzare: 1
promettere sposare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω