μονογενής (monogenês)

da μόνος e γίνομαι
TDNT - 4: 737,606
Numero Strong: G3439
aggettivo

1) unico del suo tipo, solo
   1a) usato di figli o figlie unici (per quanto riguarda il rapporto con i loro genitori)
   1b) usato di Cristo, per significare l'unigenito figlio di Dio

μονογενῆ: acc. sing. masc.
μονογενής: nom. sing. masc.
μονογενὴς: nom. sing. femm.
μονογενοῦς: gen. sing. masc.

(+) unigenito: 2
di unigenito: 1
unico: 3
unigenito: 3
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω