μορφόω (morfoô)

dalla stessa parola di μορφή
TDNT - 4: 752,607
Numero Strong: G3445
verbo

1) formare

μορφωθῇ: 3sing. pass. aor. cong.

formare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω