μυέομαι (mueomai)

dalla radice di μυστήριον
TDNT - 4: 828,615
Numero Strong: G3453
verbo

1) iniziare nei misteri
2) insegnare pienamente, istruire
   2a) abituare qualcuno ad una cosa
   2b) dare una conoscenza intima di una cosa a qualcuno

μεμύημαι: 1sing. pass. pf. ind.

imparare a: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω