μωραίνω (môrainô)

da μωρός
TDNT - 4: 832,620
Numero Strong: G3471
verbo

1) essere sciocco, agire scioccamente
   2a) fare lo sciocco
      2a1) reputare una persona o una cosa sciocca
   2b) rendere insipido
      2b1) di sale che ha perso la sua forza e sapore

ἐμώρανεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐμωράνθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
μωρανθῇ: 3sing. pass. aor. cong.

diventare insipidezza: 2
diventare stoltezza: 1
rendere pazzia: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω