νέκρωσις (nekrôsis)

da νεκρόω
TDNT - 4: 895,627
Numero Strong: G3500
sostantivo femminile

1) il mettere a morte, l'uccidere
2) l'essere messo a morte
3) lo stato di essere morto
   3a) di membra ed organi del corpo

νέκρωσιν: acc. sing.

(+ὁ ὁ μήτρα) non essere in grado di madre: 1
morte: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω