νήπιος (nêpios)

da una particella obsoleto ne (che implica negazione) e ἔπος
TDNT - 4: 912,631
Numero Strong: G3516
aggettivo

1) un infante, piccolo bambino
2) un minore
3) metaforicamente infantile, privo di istruzione, non abile

νήπιοι: nom. pl. masc.
νηπίοις: dat. pl. masc.
νήπιος, νήπιός: nom. sing. masc.
νηπίου: gen. sing. masc.
νηπίων: gen. pl. masc.

a bambino: 1
a piccolezza: 2
bambino: 8
di bambino: 1
di fanciullo: 1
mansueto: 1
minoranza: 1
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω