νόημα (noêma)

da νοέω
TDNT - 4: 960,636
Numero Strong: G3540
sostantivo neutro

1) una percezione mentale, pensiero
2) uno proposito cattivo
3) quello che pensa, la mente, pensieri o propositi

νόημα: acc. sing.
νοήματα: acc. pl., nom. pl.

macchinare: 1
mente: 3
pensare: 2
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω