νύσσω (nussô)

a quanto pare una parola primaria
Numero Strong: G3572
verbo

1) forare
2) forare totalmente, trafiggere
   2a) spesso di ferite severe o anche mortali

ἔνυξεν: 3sing. att. aor. ind.

forare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω