νύξ (nux)

una parola primaria
TDNT - 4: 1123,661
Numero Strong: G3571
sostantivo femminile

1) notte
2) metaforicamente il tempo quando il lavoro termina
   2a) il tempo della morte
   2b) il tempo per atti di peccato e vergogna
   2c) il tempo di stupidità ed oscurità morale
   2d) quando lo stanco ed anche l'ubriaco si addormentano
+ μέσος: mezzanotte

νύκτα: acc. sing.
νύκτας: acc. pl.
νυκτὶ, νυκτί: dat. sing.
νυκτός, νυκτὸς: gen. sing.
νύξ, νὺξ: nom. sing.

(+) notte: 5
(+μέσος ὁ) mezzanotte: 1
(+ἐν ὁ) notte: 2
di notte: 8
mezzanotte: 1
notte: 43
uno notte: 1
Totale: 61

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω