νεόφυτος (neofutos)

da νέος ed una parola derivata da φύω
Numero Strong: G3504
aggettivo

1) piantato di recente
   1a) un convertito nuovo, neofita (uno che è divenuto recentemente cristiano)

νεόφυτον: acc. sing. masc.

convertire di recente: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω