νεφέλη (nefelê)

da νέφος
TDNT - 4: 902,628
Numero Strong: G3507
sostantivo femminile

1) una nuvola
   1a) usato della nuvola che ha guidato gli israeliti nel deserto

νεφέλαι: nom. pl.
νεφέλαις: dat. pl.
νεφέλῃ: dat. sing.
νεφέλη: nom. sing.
νεφέλην: acc. sing.
νεφέλης: gen. sing.
νεφελῶν: gen. pl.

in uno nuvola: 1
nuvola: 19
uno nuvola: 5
Totale: 25

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω