νεομηνία (neomênia)

da una parola composta da νέος e μήν (come sostantivo per implicazione di ἡμέρα)
TDNT - 4: 638,*
Numero Strong: G3561
sostantivo femminile

1) luna nuova, noviluni
   1a) della festa ebrea della luna nuova

νεομηνίας: gen. sing.

novilunio: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω