νικάω (nikaô)

da νίκη
TDNT - 4: 942,634
Numero Strong: G3528
verbo

1) conquistare
   1a) portare la vittoria, risultare vittorioso
      1a1) di Cristo, vittorioso sopra tutti i suoi nemici
      1a2) di cristiani, che mantengono ferma la loro fede anche fino alla morte contro il potere dei loro nemici, le tentazioni e le persecuzioni
      1a3) quando uno è accusato o va in tribunale, vincere il processo, mantenere la propria causa

ἐνίκησα: 1sing. att. aor. ind.
ἐνίκησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐνίκησεν: 3sing. att. aor. ind.
νενίκηκα: 1sing. att. pf. ind.
νενικήκατε: 2pl. att. pf. ind.
νικᾷ: 3sing. att. pres. ind.
νίκα: 2sing. att. pres. imptv.
νικῆσαι: att. aor. inf.
νικήσασα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
νικήσει: 3sing. att. fut. ind.
νικήσεις: 2sing. att. fut. ind.
νικήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
νικῶ: 2sing. pass. pres. imptv.
νικῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
νικῶντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
νικῶντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.

(+αὐτός) vincere: 1
da vincere: 1
lasciare vincere: 1
ottenere vittoria: 1
trionfare: 1
vincere: 23
Totale: 28

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω