νομίζω (nomizô)

da νόμος
Numero Strong: G3543
verbo

1) mantenere un'opinione a causa di costume o uso, possedere come costume o uso, seguire un costume o uso
   1a) è il costume, è il modo ricevuto
2) ritenere, pensare, supporre

ἐνόμιζεν: 3sing. att. impf. ind.
ἐνομίζετο: 3sing. pass. impf. ind.
ἐνομίζομεν: 1pl. att. impf. ind.
ἐνόμιζον: 3pl. att. impf. ind.
ἐνόμισαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐνόμισας: 2sing. att. aor. ind.
νομίζει: 3sing. att. pres. ind.
νομίζειν: att. pres. inf.
νομίζοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
νομιζόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
νομίζω: 1sing. att. pres. ind.
νομίζων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
νομίσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
νομίσητε: 2pl. att. aor. cong.

(+αὐτός) credere: 1
considerare: 1
credere: 3
credere di: 1
pensare: 9
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω