νομικός (nomikos)

da νόμος
TDNT - 4: 1088,646
Numero Strong: G3544
aggettivo

1) che appartiene alla legge, uno dotto nella legge
2) nel NT un interprete ed insegnante della legge mosaica

νομικὰς: acc. pl. femm.
νομικοὶ: nom. pl. masc.
νομικοῖς: dat. pl. masc.
νομικὸν: acc. sing. masc.
νομικός, νομικὸς: nom. sing. masc.
νομικοὺς: acc. pl. masc.
νομικῶν: gen. pl. masc.

(+) dottore di legge: 2
dottore di legge: 4
giurare: 1
intorno a legge: 1
uno dottore di legge: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω