νομοδιδάσκαλος (nomodidaskalos)

da νόμος e διδάσκαλος
TDNT - 2: 159,161
Numero Strong: G3547
sostantivo maschile

1) un insegnante ed interprete della legge: fra gli ebrei
   1a) di quelli che fra i cristiani andavano in giro come sostenitori ed interpreti della legge mosaica

νομοδιδάσκαλοι: nom. pl.
νομοδιδάσκαλος: nom. sing.

di dottore di legge: 1
dottore di legge: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω