νοσέω (noseo)

da νόσος
TDNT - 4: 1091,655
Numero Strong: G3552
verbo

1) essere infermo
2) metaforicamente di qualsiasi malattia della mente
   2a) essere preso con un grande interesse in una cosa in modo che diventi a una malattia

νοσῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

fissare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω