οἰκιακός (oikiakos)

da οἰκία
Numero Strong: G3615
sostantivo maschile

1) uno che appartiene alla casa
2) uno sotto l'autorità del padrone di una casa, sia un figlio che un servo

οἰκιακοὶ: nom. pl.
οἰκιακοὺς: acc. pl.

di casa: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω