οἰκονόμος (oikonomos)

da οἶκος e la radice di νόμος
TDNT - 5: 149,674
Numero Strong: G3623
sostantivo maschile

1) l'amministratore di una famiglia o degli affari di una famiglia
   1a) soprattutto un direttore, soprintendente (se nato libero, come era normale, o un uomo liberato o uno schiavo) a cui il capo o proprietario della casa ha affidato la gestione dei suoi affari, la cura del reddito e delle spese, ed il dovere di dare la giusta porzione a ogni servitore ed addirittura ai figli ancora minorenni
   1b) l'amministratore di una fattoria, un sorvegliante
   1c) il soprintendente delle finanze di una città, il tesoriere di una città (o tesoriere di un re)
2) metaforicamente gli apostoli ed altri insegnanti, vescovi e sorveglianti cristiani

οἰκονόμοι: nom. pl.
οἰκονόμοις: dat. pl.
οἰκονόμον: acc. sing.
οἰκονόμος: nom. sing.
οἰκονόμους: acc. pl.

amministrare: 6
fattore: 2
tesoreggiare: 1
uno fattore: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω