οἰκονομία (oikonomia)

da οἰκονόμος
TDNT - 5: 151,674
Numero Strong: G3622
sostantivo femminile

1) la gestione di una famiglia o degli affari della famiglia
   1a) specificamente, la gestione, o amministrazione della proprietà altrui
   1b) l'ufficio di un direttore o sorvegliante
   1c) amministrazione

οἰκονομία: nom. sing.
οἰκονομίαν: acc. sing.
οἰκονομίας: gen. sing.

amministrare: 3
dispensare: 1
incaricare: 1
operare: 1
piano: 1
realizzare: 1
uno amministrare: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω