οἰκουμένη (oikoumenê)

participio femminile presente passivo di οἰκέω (come nome, per implicazione di γῆ)
TDNT - 5: 157,674
Numero Strong: G3625
sostantivo femminile

1) la terra abitata
   1a) la porzione della terra abitata dai greci, in contrasto con le terre dei barbari
   1b) l'impero romano, tutti i sudditi dell'impero
   1c) tutta la terra abitata, il mondo
   1d) gli abitanti della terra, uomini
2) l'universo, il mondo

οἰκουμένῃ: dat. sing.
οἰκουμένη: nom. sing.
οἰκουμένην: acc. sing.
οἰκουμένης: gen. sing.

imperare: 1
mondo: 12
terra: 2
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω