οἰκουργός (oikourgos)

da οἶκος e ouros (una guardia)
Numero Strong: G3626
aggettivo

1) che si cura della casa, che lavora a casa
   1a) il custode (o guardia) della casa
   1b) che rimane a casa e ha cura degli affari della famiglia
   1c) un servo

οἰκουργούς: acc. pl. femm.

diligenza in lavorare domesticare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω