οἰκτιρμός (oiktirmos)

da οἰκτίρω
TDNT - 5: 159,680
Numero Strong: G3628
sostantivo maschile

1) compassione, pietà, misericordia
   1a) le interiora in cui la compassione risiede, un cuore di compassione
   1b) emozioni, desideri, manifestazioni di pietà

οἰκτιρμοί: nom. pl.
οἰκτιρμοῦ: gen. sing.
οἰκτιρμῶν: gen. pl.

(+) misericordia: 1
compassionare: 1
di misericordia: 1
misericordia: 1
pietà: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω