οὐδέποτε (oudepote)

da οὐδέ e ποτέ
Numero Strong: G3763
avverbio

1) mai
+ παραδειγματίζω: mai niente

οὐδέποτε: avv.

mai: 1
nessuno mai: 1
non: 1
non mai: 13
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω